Pogrzeb chrześcijański

 1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu potrzeba zgłosić się do zakrystii bezpośrednio po zakończeniu Mszy wieczornej.
 2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał.
 3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć:
  • skrócony akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to
   zwłaszcza zmarłych w szpitalu)
 4. Rodzina zmarłej osoby może skorzystać z form pogrzebu chrześcijańskiego przewidzianych liturgicznie i zawartych w Obrzędzie Pogrzebu.
 5. Pogrzeb, miejsce grobu i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach.
 6. W kancelarii parafialnej można złożyć ofiarę za pogrzeb.
 7. Zachęcamy aby w uroczystościach pogrzebowych wziął udział organista.

Pamiętajmy, aby przed uroczystościami pogrzebowymi skorzystać z Sakramentu Spowiedzi i będąc w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię Świętą w intencji zmarłego.