Duszpasterze

ks. Piotr Zawadka

Kanonik, Proboszcz

ks. Mateusz Wyspiański

Wikariusz

ks. Piotr Kaśczyszyn

Wikariusz

ks. Prałat Wiesław Migdał

pierwszy proboszcz parafii

wyświęceni pochodzących z naszej parafii

 1. Rok 1989 – Ks. Piotr Dziubczyński SDB
 2. Rok 1990 – Ks. Henryk Drawnel SDB
 3. Rok 1991 – Ks. Stanisław Kuc
 4. Rok 1993 – Ks. Zbigniew Zomerfeld SDB
 5. Rok 1993 – Ks. Marek Skiba OMI
 6. Rok 1994 – Ks. Janusz Leszczyński
 7. Rok 1996 – Ks. Rodryg Albin
 8. Rok 1997 – Ks. Dariusz Siuta
 9. Rok 1998 – Ks. Krzysztof Kauf
 10. Rok 1999 – Ks. Andrzej Ćwik
 11. Rok 1999 – Ks. Artur Szumski
 12. Rok 1999 – Ks. Jarosław Nowak
 13. Rok 2000 – Ks. Bogusław Wolański
 14. Rok 2005 – Ks. Marcin Pyda SDB
 15. Rok 2005 – Ks. Paweł Kłos SDB
 16. Rok 2006 – Ks. Artur Ściana
 17. Rok 2008 – Ks. Jacek Bielski SDB
 18. Rok 2010 – Ks. Adam Jarząbek SDB
 19. Rok 2012 – Ks. Piotr Żemojda
 20. Rok 2015 – Ks. Dawid Kostecki