Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

 1. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa, należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokółu przedślubnego. Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:
  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej
  • świadectwa ukończenia religii na poziomie szkoły średniej
  • świadectwa chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne trzy miesięcy)
  • świadectwa bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (dokument ten jest ważny trzy miesiące)
  • zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych i konsultacji w Poradni Rodzinnej.
 2. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii, wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.
 3. Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu.Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.
 4. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła (dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne), jest do tego wyznaczona jedna osoba w parafii, z którą można się skontaktować za pośrednictwem Księdza Proboszcza.
 5. W kancelarii parafialnej składamy ofiarę:
  • za wygłoszenie zapowiedzi
  • za udzielenie sakramentu małżeństwa
  • oraz indywidualnie uzgodnione ofiary dla organisty i kościelnego.
 6. Prawem przyjęte jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję lub zgodę na ślub w innym kościele.

Uwaga !!!

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa w kancelarii parafialnej załatwiają tylko narzeczeni !!!

DOBRE SŁOWO


GALERIA


MSZE ŚWIĘTE

w tygodniu:

 7:00*
9.00*
18:00

sobota:

9:00
18:00

niedziela:

7:00
9:00
  11:00**
12:30
16:00
18:00

*w kaplicy Maryi Niepokalanej
(dolna kondygnacja świątyni)

**dla rodzin z dziećmi


KANCELARIA PARAFIALNA

Zapraszamy w
poniedziałek 16:00-17:00,
we wtorek 8.00-9.00,
w piątek 16:00-17:00
.

Sprawy pogrzebów można zgłaszać w zakrystii codziennie zaraz po zakończeniu Mszy wieczornej.