Sakrament Chrztu

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka?

  1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.
  2. W kancelarii zostają spisane dane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC.)
  3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania;
  4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.
  5. W kancelarii parafialnej należy złożyć ofiarę za udzielenie sakramentu;
  6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą bez sakramentalnego małżeństwa – a więc osoby żyjące ze sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)

Aby zostać rodzicem chrzestnym należy:

  • mieć ukończony 15 rok życia,
  • mieć udzielony sakrament bierzmowania
  • posiadać zaświadczenie ze swojej parafii, że jest się osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii)
  • żyć sakramentalnie (przeszkodą jest życie w związku tylko cywilnym oraz konkubinat)

DOBRE SŁOWO


GALERIA


MSZE ŚWIĘTE

w tygodniu:

 7:00*
9.00*
18:00

sobota:

9:00
18:00

niedziela:

7:00
9:00
  11:00**
12:30
16:00
18:00

*w kaplicy Maryi Niepokalanej
(dolna kondygnacja świątyni)

**dla rodzin z dziećmi


KANCELARIA PARAFIALNA

Zapraszamy w
poniedziałek 16:00-17:00,
we wtorek 8.00-9.00,
w piątek 16:00-17:00
.

Sprawy pogrzebów można zgłaszać w zakrystii codziennie zaraz po zakończeniu Mszy wieczornej.