Sakrament Bierzmowania

Podczas trzyletniego przygotowania kandydat winien włączyć się w życie wspólnoty parafialnej. W pierwszym roku, nawiązując do znaczenia sakramentu chrztu, czasem szczególnego zaangażowania w życie liturgiczne parafii winien stać się okres Wielkiego Postu. Drugi rok formacji to zwrócenie uwagi na czynne zaangażowanie w przygotowanie i przeżywanie coniedzielnej Mszy św., Triduum Paschalnego oraz uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W trzecim roku szczególne zaangażowanie winno wyrazić się w przeżywaniu czasu wielkanocnego z jego zakończeniem w dniu Pięćdziesiątnicy Paschalnej.

Kandydaci do bierzmowania angażując się w życie lokalnej wspólnoty parafialnej.

Uczniowie klas 6, 7 i 8 co tydzień spotykają się na katechezie i włączają się w przeżywanie niedzielnych Mszy.

DOBRE SŁOWO


GALERIA


MSZE ŚWIĘTE

w tygodniu:

 7:00*
9.00*
18:00

sobota:

9:00
18:00

niedziela:

7:00
9:00
  11:00**
12:30
16:00
18:00

*w kaplicy Maryi Niepokalanej
(dolna kondygnacja świątyni)

**dla rodzin z dziećmi


KANCELARIA PARAFIALNA

Zapraszamy w
poniedziałek 16:00-17:00,
we wtorek 8.00-9.00,
w piątek 16:00-17:00
.

Sprawy pogrzebów można zgłaszać w zakrystii codziennie zaraz po zakończeniu Mszy wieczornej.