Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Kościół w różnych dokumentach podkreśla rolę grup świeckich opartych na konkretnych duchowościach i widać w tym środek prowadzący do odrodzenia Kościoła, do ożywienia wiary we wspólnotach parafialnych.
Dlatego SKC troszczy się o bliźnich, prowadząc w parafii dzieła modlitewne, a także promując wyjazdy na spotkania formacyjne w Bolesławcu.