Służba Liturgiczna

Zadaniem członków Służby Liturgicznej jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, że liturgia jest piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami sami stają się świadkami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, oznajmiając dzwonkami przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. Bycie ministrantem nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest nasze zadnie.
Opiekunem wspólnoty jest ksiądz Mateusz, a zbiórki odbywają się w soboty o godz.13:00
(a w czasie trwania „kolędy” w niedzielę o godz. 12:00 )