Rada parafialna

Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Program Duszpasterski Diecezji Legnickiej. Radni wspomagają proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię Rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do Legnickiej Kurii Biskupiej. Zebrania Rady zwołuje ksiądz Piotr – Proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.