Przyjaciele WSD

Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i pragnie wspomagać Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

Nabór członków towarzystwa może dokonywać się przez indywidualne zgłoszenia i przez zaproszenie przez Księdza Proboszcza, czy innych członków Towarzystwa.

Członków należy wpisywać do specjalnej księgi, w której można zapisywać również: zobowiązania modlitwy (np. modlitwę codzienną, raz w tygodniu różaniec, Komunia św.) i ofiary materialne (np. miesięczną kwotę wpłacaną na rzecz Seminarium Duchownego).

Dniem spotkań członków Koła i modlitwy za Seminarium jest pierwszy czwartek miesiąca.

Modlimy się o powołania i w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Działalność Koła zaznacza się szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o powołania, jesiennej zbiórki na rzecz Seminarium i przy zbieraniu ofiar na wszystkich cmentarzach na terenie Diecezji w dzień Wszystkich Świętych.

Prowadzeni przez księdza Piotra – Proboszcza wspomagają parafię w wielu dziełach, a gromadzą się każdego miesiąca w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:00.