Koło koronkowe

Koła to grupy modlitewne, oparte na modlitwie koronką i nowenną do miłosierdzia Bożego i tak przez modlitwę i przykład życia Miłość Miłosierna przenoszona jest dalej. Naszym pragnieniem jest to, aby inni modlili się modlitwą, o którą prosił sam Jezus.

Koło koronkowe gromadzi się nie tylko w Godzinie Miłosierdzia by przed Najświętszym Sakramentem trwać na modlitwie i wypraszać miłosierdzie dla świata. W każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15:00 celebrowana jest Msza w intencjach zgłaszanych przez wiernych. Opiekunem koła jest ksiądz Tomasz.