Domowy Kościół

Domowy Kościół zwany popularnie Oazą Rodzin jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w Ruchu Światło – Życie jako jeden z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich – Equipes Notre Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem Domowego Kościoła (DK).

Założycielem ruchu był Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), z którym ściśle współpracowała żyjąca do dziś siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Pierwsze rekolekcje odbyły się już w 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem, tam też zawierzono dzieło Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa „Fos” (światło), „Zś” (Życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego z pomiędzy złączonych obrączek umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa też znaku ikony świętej Rodziny, a świętem patronalnym jest Niedziela świętej Rodziny.

Domowy Kościół, jako ruch rodzinny i służący rodzinom zwraca szczególną uwagę na małżeńską duchowość, czyli wspólne dążenie do świętości obojga małżonków. Umacnia relacje osobowe między mężczyzną a kobietą, które wciąż nie są wolne od zła i grzechu. Uczy małżonków i rodziców jak czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa, jak żyć Słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, jak nawzajem sobie służyć i siebie słuchać. Ruch zachęca do budowania jedności małżonków potrzebnej do dobrego wychowania w chrześcijańskim duchu dzieci. Duchowość ta jest realizowana poprzez przyjęcie przez małżonków elementów formacyjnych ruchu nazywanych zobowiązaniami darami. Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu w małej grupie zwanej kręgiem rodzin

Rodziny wchodzące w skład naszego parafialnego kręgu wspierane przez księdza Tomasza formują się nie tylko w swoich domach, ale także chętnie włączają się w przygotowania niedzielnych celebracji i pośród innych wspólnot starają się dzielić doświadczeniem działania Boga i podejmować dzieła w parafii.